Skenirano iz: 2004 Dr. Aleksandar J. Vukosavljevic: Zivot jedne misinterpretacije, katalog-zbornik Srbi na granici prema Zapadnoj Evropi, Cape Town, 2004.