Skenirano iz: 2005 Dr. Aleksandar J. Vukosavljevic: Neka zapažanja o 30. glavi De administrando imperio - analiza izvora i osvrt na jedan dio istoriografije, Cape Town, 2005.