On-line Documents > home   english   latinica  cirilica      view/download pdf (191 kb)  

Mitovi


Bogumili
Bosančica
Stećci
Slovinja
Zagrebacka metropolija
Istorijska lingvistika
Hrvati u srednjem vijeku
Jezik
Imenoslovi
Vijesti savremenika o Boju na Kosovu
Porijeklo imena Fruska Gora


Tomislav
Pacta conventa
Kritička historiografija
Baza falsifikata
Nadoknada
Krešimir, sin Tišemira
Korigovanje latinskog teksta
Neka zapažanja o 30. glavi De administrando imperio


Bogumili

“Bogumile” je u nauku na velika vrata uveo Franjo Rački (1828, Fuzine kod Rijeke - 1894) 1869. U ono doba smjela hipoteza (niko sebe nikad na Zapadnom Balkanu nije nazvao bogumilom), i podrzana raznim argumentima, pokazala se netacnom i neadekvatnom. Sam termin “bogumili” nije poznat ni u izvorima ni u tradiciji (Đorđe Ćapin -"Mit o bogumilima") Ipak, politicki je zloupotrebljavana u zadnjoj deceniji. Najtvrdje pristalice teze o "herezi" i "bogumilima" su "nacionalisticki" hrvatski istoricari poput Ive Pilara i ustase Dominika Mandica, a u novije vrijeme akademik Franjo Sanjek. Ostali koji podrzavaju tu tezu su isto Hrvati- Miroslav Brandt, Jaroslav Sidak. Bogumilstvo je ideoloski "promovisao" i "popularizovao" takodje hrvatski pisac Miroslav Krleza. Centralna teza moderne inostrane istoriografije koja se bavi temom je da se ne radi o heretickoj, nego teoloski i po uredjenju "zaostaloj" crkvi ocigledno istocno-pravoslavnog kruga koja je poznavala obicaj krsne slave -narocitog obiljezja srpskoga naroda jer je samo Srbi slave. Neizostavna su i djela Petranovica i ponovno štampana knjiga Dr Vase Glušca “Istina o bogomilima” (prvo izdanje Beograd 1941., dovršeno 1945.) sa briljantnim pogovorom Đorđa J. Janića, 1992.

Prostor ne dozvoljava polemisanje sa svim postavkama mita o “bogumilima”, ali i najpovršniji uvid u osnovne teze čini ih neodbranjivim. Tzv. “bogumila” ili bilo koje značajnije i uticajnije jeretičke grupe u srednjevjekovnoj Bosni i Hercegovini jednostavno nikada nije bilo. Od prvih pomena u izvorima do pada pod Turke krajem XV vijeka (a i mnogo kasnije, dok islamizacija nije uzela jačeg maha), Bosna je bila čisto srpska i pravoslavna država. Bila je toliko izazivački pravoslavna na vratima Zapada, da je protiv nje vođeno više krstaških ratova (npr.1221-1222.), u kojima su daleki preci današnjih krvoloka, kao ugarske sluge, činili nad bosanskim Srbima iste onakve zločine kakve njihovi potomci čine danas.

Primanje papskih legata, formalno priznavanje pape, dozvoljavanje širenja nekih zapadnih monaških redova i sl. bilo je samo diplomatsko taktiziranje, koje nije imalo nikakvog uticaja na unutrašnji vjerski život zemlje. To potvrđuju upravo latinski izvori, koji su prepuni najpogrdnijih kvalifikacija o stanovništvu i vladarima Bosne. Po njima, stanovnici Bosne su “jeretici”, “maniheji”, “patareni”, a njihova zemlja rasadnik svih mogućih zala i jeresi, kao uostalom i ostale pravoslavne zemlje. Za Rimokatoličku crkvu toga doba jeretik je svaki hrišćanin, dakle i pravoslavni, i prije svega pravoslavni, koji ne priznaje apsolutnu vlast pape, rimokatoličke dogme i latinski obred. (Do danas je taj stav znatno ublažen). Sam termin “patareni”, “paterini”, kojim se najčešće označavaju stanovnici Bosne, označava one koji uče da Duh Sveti ishodi od Oca (ex Patre), dakle pravoslavne, za razliku od rimokatolika koji uče da ishodi od Oca i Sina (ex Patre Filioque). Vladari u svojim poveljama stanovnike svoje zemlje izričito nazivaju Srbima, a jezik srpskim (povelje bana Matije Ninoslava Dubrovniku). Većina povelja počinje znakom krsta i pominjanjem Svete Trojice. Znak krsta, koji izmišljeni “bogumili” navodno preziru, postoji na većini grobova pod stećcima. Nasuprot laži o “bogumilima” koji nisu imali vjerskih objekata, stoje ostaci mnoštva srednjevjekovnih crkava sa pravoslavnim oltarima okrenutim istoku, isto kao i u ostalim srpskim zemljama.

Ogromna većina grobalja pod stećcima je orijentisana pravoslavno (istok-zapad, sa glavom na zapadu). Kartiranjem malobrojnih nekropola orijentisanih sjever-jug u rubnim područjima, jednom će se više saznati o katoličenju Srba i najranijim korijenima današnjih “Hrvata” u Bosni, Hercegovini i Primorju. Ogromna većina stećaka je smještena pored pravoslavnih crkava (uključujući ruševine i crkve koje su kasnije preoteli rimokatolici). Stećci su karakteristika srpskog dinarskog prostora (Lika – Skadarsko jezero i Jadranska obala – Pakrac). Nema stećaka van srpskog etničkog prostora, niti stećaka unutar njega za koje se može dokazati da ne pripadaju Srbima.

Sve vijesti o Bosni turskog perioda govore o pravoslavnim Srbima. Ne postoji nikakav dokaz (a takav događaj bi morao ostaviti traga) o masovnom prelaženju velikog broja ljudi u islam za kratko vrijeme. Iz turske Bosne u susjedne zemlje nije izbjegao nijedan jedini jeretik ni bogumil, već uvijek i jedino pravoslavni Srbi. Sve dokaze o pravovjernosti Srba srednjevjekovne Bosne teško je ukratko i nabrojiti. Nasuprot njima postoje samo izmišljotine i konstrukcije koje nije moguće ozbiljno uzeti u obzir.

Vremenski raspored zabilježenih "djedova" kako narod u južnoj Srbiji i sada naziva episkopa (Svetislav Davidović, "Srpska pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini od 960. do 1930. godine" -nazivi koji često odgovaraju značenju riječi grčko-vizantijske crkve):

Rastudije (o. 1228-1230);
Radoje (o. 1230-1244);
Radovan I (o. 1244-1258);
Radovan II (o. 1258-1272);
Hlapoje (o. 1272-1286);
Dragost (o. 1286-1300);
Povrzen (o. 1300-1314);
Radoslav I (o. 1314-1328);
Radoslav II (o. 1328-1342);
Miroslav (o. 1342-1356);
Boleslav (o. 1356-1370);
Ratko I (o. 1370-1393-X);

Bosancica

"Pronalazac" bosancice je takodje hrvatski istoricar iz 19.-tog vijeka Ciro Truhelka (1865, Osijek - 1942) koji od lokalne varijante srpske ćirilice izmišlja posebno pismo (niko nikada u srednjovjekovlju svoje pismo nije nazvao bosančica), navodno potpuno nezavisno od ćirilice. I mada je laž suviše očigledna da bi mogla da se održi u tom obliku, termin je ušao u upotrebu, pa zainteresovani čitalac u Enciklopediji likovnih umjetnosti, tom I, Zagreb 1959, str. 442. u odrednici “bosančica” može pročitati da je to “bosanica, bosanska bukvica, hrvatska ćirilica, zvana i žensko pismo”, dakle sve, samo ne ono što stvarno jeste – srpska ćirilica.

Stecci

Nadgrobni mramori su proglaseni za bogumilske, bosanske spomenike, pa im je dat i poseban naziv "stećci", iako takvih naziva za groblja nema, da bi se zaboravilo da su to naša groblja. Njih ima svuda u srpskim krajevima, u Konavlima, Dalmaciji, u današnjoj Crnoj Gori i Republici Srbiji, odnosno u nesumnjivo pravoslavnim oblastima, kao i u portama pravoslavnih manastira, kao što su Krupa, Tvrdoš, Dobrun, Davidovica i Mileševa.

Ogromna većina grobalja pod stećcima je orijentisana pravoslavno (istok-zapad, sa glavom na zapadu). Kartiranjem malobrojnih nekropola orijentisanih sjever-jug u rubnim područjima, jednom će se više saznati o katoličenju Srba i najranijim korijenima današnjih “Hrvata” u Bosni, Hercegovini i Primorju. Ogromna većina stećaka je smještena pored pravoslavnih crkava (uključujući ruševine i crkve koje su kasnije preoteli rimokatolici). Stećci su karakteristika srpskog dinarskog prostora (Lika – Skadarsko jezero i Jadranska obala – Pakrac). Nema stećaka van srpskog etničkog prostora, niti stećaka unutar njega za koje se može dokazati da ne pripadaju Srbima, zbog čega su i uništavani, naročito na Primorju.

Slovinja

Posavska Hrvatska tj. Panonska Hrvatska nikada nije postojala. Termin Posavska Hrvatska tj. Panonska Hrvatska, rodjen je u udzbenicima 19 i 20-tog vijeka.

Tomislav Raukar, hrvatski istoricar, istice: "na nekim dijelovima hrvatskoga kraljevstva u srednjem vijeku nije bilo hrvatskoga imena. Primjerom je srednjovjekovna Sclavonia ili Slovinje."

Slovinja je u srednjem vijeku obuhvatala danasnju Slavoniju, Zagreb, Kordun i Baniju.

T.R.: 4) Na golemu prostoru sjeverne Hrvatske, na cjelokupnom kajkavskom području odnosno na cjelokupnom prostoru nekadašnje Slavonije, hrvatsko nacionalno ime nije se uvriježilo i u srednjovjekovnim vrelima nije zabilježeno Ta je pokrajina krajem IX stoljeća potpala pod Ugarsku. Za Tomislava (910—928) postajale su određene političke povezanosti s primorskom Hrvatskom Poznate su iz toga vremena znatne trgovinske i prometne veze18 a kasnije u XIII stoljeću, kad je Zagreb istaknuto središte Slavonije, i kasnije nastajala su zbližavanja na kulturnom i crkvenom području19 U tim krajevima od XII stoljeća dolazi ime (S(c)lavoma i S(c)lavi, a nikada Croatia i Croati20 Kneževi i banovi nazivaju se dux ili banus Sclavoniae i dux ili banus Sclavoniae, pored dux ili banus Croatiae et Dalmatiae. Čak i onda kad ista osoba obnaša dužnost bana u svim krajinama, imena se krajina zasebno navode Ovaj je problem hrvatskog narodnog imena i posebno njegova nepostojanjau Slavoniji obradio švicarski slavist R Zett21 On smatra da se uporaba općeslavenskog imena za ovaj panonski prostor može objasniti posebnim položajem Slavonije u srednjovjekovnoj mađarskoj državi Naime Mađari koji su u srednjem vijeku politički potcmih dijelove Slovačke, Slovenije i Hrvatske identificirali su narode u tim zemljama uglavnom kao Slavene, jednako kako je to često činila Venecija za Hrvate na jugu (Dalmati, Dalmatim, Schiavom si) Iz Slavonije općenito nema mnogo vijesti do XV stoljeća u vezi s nacionalnim imenom U XVI stoljeću ondje se začinje književnost na narodnom jeziku, iz kojega se jasno razlikuje hrvatsko i njegovo slovensko (= kajkavsko) ime U »Kronici« A Vramca 1578 piše da je spravljena slovenskim jezikom On razlikuje imena zemalja (na Hrvateh i na Slovenich) i imena naroda (Vogn, Slovenci i Hrkati) I Pergosic g 1579 prevodi na slovenski jezik te razlikuje hoivatski i slovjenski orsag N Krajačevicu je g 1651 cirkva zagrebačka slovenska J Habdelic g 1670 piše »Dikcionar ili reci slovenske« (= kajkavske), te razlikuje slovenski i hrvatski narod22 Sjedinjavanje hrvatskim imenom južnih hrvatskih pokrajina sa Slavonijom nastaje u drugoj polovici XVII stoljeća za Zrinskih i Frankopana, koji su i svojim posjedima od Senja do Čakovca uključivah hrvatski jug i sjever, osobito u literaturi i jeziku, koji kompleks problema uključujemo danas u ozaljski krug Tako se u Putnom tovarušu « Katarme Zrinske (Venecija 1661) navodi kako je to djelo iz mmškoga na hrvački jezik istomaćeno i spravljeno, a isusovac B Müovec iz Međimurja g 1664 u molitveniku »Dušni vrt« naziva prvi put kajkavski jezik hrvatskim?3 Tek povlačenjem Turaka od kraja XVII stoljeća širi se hrvatsko ime i na Slavoniju upravo iz Zagreba kao iradijacijskog središta tzv civilne Hrvatske.

Zagrebacka metropolija

Slavonija je vrlo kratko vrijeme imala svog vladara, a to je bio, kao što je poznato, knez Slovinje [ili Donje Panonije] - Ljutovid. Ljutovid je ljuto ratovao sa vojvodom [dux] Bornom, franackim vazalom, koji je vladao i Hrvatskom. Posle sloma Slovinje [ili Donje Panonije], mađarski kralj Ladislav, osnovao je 1094. Zagrebačku biskupiju. Kao sufragansku biskupiju podredio ju je metropolitu u Ostrogonu u Madjarskoj, pod kojim je ostala do godine 1180. Tada je Zagrebačka biskupija potpala pod kaločku metropoliju, pod kojom je ostala sve do 11. 12. 1852. Imala je svoj vlastiti obred koji se u istorijskim izvorima naziva "Ritus Goricensis", a bio je u upotrebi do XIX. v."

Prvi sef zagrebace biskupije je bio nekakav Duh, rodom Ceh koga je doveo madjarski kralj Ladislav. Uz njegov dolazak se vezu prve poznate zagrebacke liturgijske knjige. S njime pocinje da zivi zagrebacka biskupija sa svojim obredom. Na krajnjem istoku, (N. Klaic, Crtice o Vukovaru u srednjem vijeku, Vukovar 1983, 58, napomena 207) istorijski izvori biljeze i prve kolonijalne poteze na rubu madjarske imperije. U Vukovaru se 1231 spominju Teutonicis (Tevtonci), Saxonibus (Saksonci, Sasi), Hungaris (Madjari) i Sclavis (Sloveni).

Prvi poznati sabor, sa sacuvanim zapisnikom i zakljuccima, odrzan je u Zagrebu 1273. godine. Tada je utvrdjen i naziv Sabora: Opsti sabor chitave kraljevine Slavonije (Congregatio Regni tocius Sclavonie generalis), a njegove odluke se nazivaju statuta et constitutiones. Ovi kasniji nazivi sa Sclavoniu ipak ne oznacavaju njenu drzavnost, ili neki stalnu, precizno odredjenu teritoriju. Naime, u slucaju kada je upravu nad Sclavoniom imao cinovnik ugarske krune, administrativni upravljac, kakvih je bilo u vecem broju na cijelom prostoru Ugarske, onda se on titulisao kao - ban [Banus].

Ali, kada se na celu te madjarske provincije nalazio neko iz vladarske porodice [sin-prestonasljednik, ili brat kralja], on je nosio neku znacajniju titulu, kao što su herceg [dux, odnosno vojvoda], a ponekad i kralj - ako je bio dovoljno jak, pa se osjecao kao savladar svom ocu, ciji je bio nasljednik prestola]. Recimo, herceg Andras, prestonaljednik, je takodje bio namjesnik u Sclavonii, a kasnije je vladao Madjarskom kao Andras II. On jer najcesce stolovao u Gori, sada selo na Baniji. Ali ne i u Zagrebu.

Tako su pokrajinu Slavoniju njeni namjesnici iz vladarske kuce Madjarske, nazivali svojim vojvodstvom, ili kraljevstvom, da bi istakli vlastiti znacaj u feudalnoj hijerarhiji Madjarke kraljevine (Nada Klaic [Istorija Hrvatske - razvijeni srednji vijek, Istoriji Srba od K. Jiraceka]).

Kako se madjarska sirila prema jugu i unutrasnjosti balkanskog poluostrva, tako je i teritorijalni smisao Slavonije vibrirao, a s njime i zagrebacka mitropolija. Ako je neko podrucje pripadalo srpskoj drzhavi Kotromanica, ono se ubrajalu pod Bosnu i neku od zupa, a ako bi neko podrucje pripalo madjarskim kraljevima, time bi teritorijalno bilo ukljuceno u slavonsku pokrajinu unutar madjarske teritorijalne orghanizacije. Hrvatska se tada nalazila u medjuprostoru Zadra i Splita, a organizacijski je pripadala Splitkoj hijerarhiji. 1253. god. Slavonski ban kaze "A sam gradski poglavar, od nekoga optužen, neka ne prati bana preko Gvozda (juzna granica) i preko Drave (sjeverna granica)." Juzno od slavonskog bana (cija je titula bila regni Sclauonie banus) je bilo podrucje hrvatskog bana podredjenog Kralju Madjarske.

 

Istorijska lingvistika

Postojeće teorije o sklopu velikih fonetskih promjena u srpskom jeziku koje su se zbile između 10. i 12. vijeka ostale su jos uvijek nedovršene. Tako i ne baš previše uvjerljiva i potpuno ignorisana pisanja Stjepana Pavičića iz 1953. koja ni izbliza ne objašnjavaju zašto bi opstao specifičan refleks JATA a otpale sve ostale naglasne i gramatičke karakteristike. Apsolutno je irelevantan redoslijed (1289., 1331., 1399.) u kome su refleksi zabilježeni u pisanoj ostavštini. Igrom puke neminovnosti i istorijski proizvoljnog slučaja se jedan odraz mora zabilježiti prvi, iako i to gubi relevantnost zbog nedosljedne primjene i brkanja refleksa, ali i čestog pojavljivanja i samog JAT čija glasovna vrijednost (da li jat ili prvobitni diftong ie) u takvim tekstovima nije posve jasna, da ne govorimo o uticaju raznih pisarija i "pravopisa" elite vis-a-vis. govora naroda jer je tada, budimo realni, narod nepismen. I sami takvi redoslijedi, kako je to pokazala Povaljska listina (1250.), stoje na staklenim nogama:

"S jezičnoga je i grafijskoga stajališta Povaljska listina zanimljiva kao konkretan jezični spomenik napisan/zapisan 1250. godine... Njezina neizdiferencirana grafija ukazuje na poznavanje raznih onodobnih ćiriličkih pisarskih "škola" s jedne i na utjecaje latinske grafije s druge strane, ali ta nam neizdiferenciranost otkriva i jedan značajan jezični podatak. Naime, nesustavnost (ispremiješanost) upotrebe grafema u grafijskom nizu e (jat) - y (jery) - i - e ukazuje na to da je u danom prostoru i vremenu već bio utvrđen ikavski refleks jata (uz mogućnost postojanja i nekih riječi s ekavskim refleksom)."

Stari JAT je bio, kao što se tvrdi DIFTONG prednjeg reda i njegova promjena se događa u sklopu velikih fonetskih promjena u srpskom jeziku koje su se zbile između 10. i 12. vijeka. Srpski je jezik sve do 19. veka krcat diftonzima i nema razlkoga da se samo jedan morao da mijenja. Prva promena JATA, ako nije bila na i ili e bila je ponovo diftong ie, različit od jata ali ponovo diftong i tek u kasnijoj fazi 13. i 14. vijeka kratki ie diftong prelazi u nediftongno je, a dugo u diftogizirano ije.

Naši dijalekti i istorija, Pvale Ivić, 1958:

"Na teritoriji od Kraljeva do Segedina i od Šida do Vršca govori se jednim dijalektom, poznatim u nauci pod imenom šumadisko-vojvođanskog. Postojalo je u nauci uverenje, zastupano do juče i od najkompetentnijih, da je ceo taj veliki dijalekat prosta mešavina sastojaka nanetih seobama sa raznih strana. To se mišljenje pozivalo s jedne strane na fakat ovakvih seoba, a s druge na nejednaku zamenu starog vokala jat u raznim rečima ovoga dijalekta. Iako je po pravilu ekavski, ovaj dijalekat ipak pokazuje i na mestu starog jata u primerima kao nisam, stariji, sikira, gnjizdo itd. ... Kad se svi podaci uporede, slika nekadašnjih dijalekatskih zbivanja na našem severoistoku rekonstruiše se bez napora. Dok je u nemanjićkoj Raškoj razvoj jata išao brže, tako da je tamo već u XIII i XIV veku taj glas izjednačen sa e, u krajevima severno odatle čuvala se specifična priroda toga vokala kroz još nekoliko vekova. Njegov izgovor blizak glasu u stvorio je uslove da se on u nekim pozicijama i pretvori u i. "

I današnji refleksi su posve dinamični, što pokazuje dvosložni i jednosložni ije diftonga odraz, koji varira od sela do sela, između grada i sela, i između gradova ili čak pojedinačnih govornika. Da ne govorimo o tome kako će, nastavili se ovim putem, doći do potpunog nestanka danas živih, ali u današnjim pisanim tragovima ignorisanih štokavske ikavice, koja zemlju pod nogama gubi i u samom kamenjaru zapadne Hercegovine, ali i čakavice na par pustih ostrva. I sve to bez kapi migracije! Balkanska lingvistika, ali i istoriografija se još ljuljaju u kolijevci...Hrvati u srednjem vijeku

Tomislav Raukar istice:

"U srednjovjekovnim bosanskim vrelima, kako je istaknuto, nema izricaja Hrvat ili hrvatski..."

"U srednjovjekovnim bosanskim vrelima, prije svega u njihovu nazivlju, nema izricitih potvrda o nazocnosti hrvatskoga stanovnistva na podrucju bosanske drzave..."

"Dapace, ni na nekim dijelovima hrvatskoga kraljevstva u srednjem vijeku nije bilo hrvatskoga imena. Primjerom je srednjovjekovna Sclavonia ili Slovinje."

Lujo Margetic:

"Kako se Hrvatska u to doba (1163) prostirala od Rječine na sjeverozapadu i Gvozda na sjeveru, proizlazi da je Beli, bizantskom štićeniku, priznato pravo također i nad Vinodolom i ostalim krajevima istočno od Rječine."

Lujo Margetic dalje precizira da je to podrucje, koje odgovara tadašnjem geografskom rasporedu čakavice, južno od Korduna do Sinjeg Mora, 'cjelokupna Hrvatska'.

"Ne vidimo nikakva opravdana razloga za shvaćanje da bi pojam Hrvatske u ovom slučaju trebalo ograničiti na južni dio Hrvatske i zato smatramo da je Belina baština bar pravno obuhvaćala cjelokupnu Hrvatsku, uključujući i područje između Rječine, Gvozda i Like."

Izgleda da se pojam Hrvati i Hrvatska od devetog vijeka pa do turskog doba nije bitnije promjenio, označavajuči područje od Jadranskog Mora do Velebita i Dinare, tj. između rijeka Zrmanje i Cetine, južno od Srbije.

Tek nakon proširenja Bosne preko Dinare, u Ravne Kotare kao arheološkog i kulturnog jezgro na kome se Hrvati zaustavljaju na Balkanu i odakle se šire (zaleđe Zadra "tadašnje isprave nazivaju imenom Hrvati" [Mirko Marković, Ličani, Zagreb, 2001.]), kada je Tvrtko osvojio delove Hrvatske koji se arheološki razlikuju od krajeva na kojima nalazimo Srbe, njegova je titula promenjena 1390, u kralj Raške, Bosne, Dalmacije, Hrvatske i Primorja. Kada je osvojio teritorije drugog naroda (Hrvata) promenio je titulu i u njoj nije bilo etničke odrednice "kralj Srbljem", zato što Srbi nisu više jedini narod kojim on vlada, već su sada to i Hrvati. Iz ovoga se jasno vidi koliko je Tvrtko bio svestan da je Srbin i da u Bosni, Pomorju i Zapadnim Stranama žive Srbi, jer dok je vladao samo Bosnom, Pomorjem, Zapadnim Stranama i delovima Raške bio je Kralj Srba. Kada je Bosna posle Tvrtka izgubila delove Hrvatske koje je osvojila, sledeći bosanski vladari vraćaju titulu Kralj Srba, jer više ne vladaju Hrvatskom, tj. područjem zapadno od Cetine i sada ponovo vladaju samo Srbima. Tu, u međurječju Cetine i Zrmanje su Turci osnovali "vilajet Hrvati".

Jezik

U intevjuu medjumurskim novinama 04.02.2004 poznati hrvatski glumac Vid Balog izmedju ostalog kaze:

"Mislim da smo već na dobrom putu. Svi su vrlo svjesni te problematike, od onih starijih pa do danas. Mi smo nekakva najmlađa generacija. A kad smo toga svi svjesni, onda bi doista trebalo, kao što je Adam rekao, uvesti kajkavski u škole kao hrvatski materinski jezik.
Javna je tajna koje su svi naši akademici itekako svjesni da je hrvatski standard kojeg sada imamo zapravo velikim dijelom srpska inačica Vukovoga rječnika. Srbi se zezaju i često znam od njih čuti: "Ukrali ste nam jezik i još ste ga uništili". To se kao ne smije reći, a to svi znaju."

Gospodin Balog zapravo ponavlja reci vođe hrvatskog narodnog preporoda, Ljudevit Gaja koji u clanku objavljenom u listu Danicza 1846. pod naslovom "Cije je kolo?" kaze:

"Ta n. p. sav svet znade i priznaje, da smo mi književnost ilirsku podigli i uveli; nu nama još ni izdaleka nije na um palo ikada tvarditi, da to nije serbski već ilirski jezik; pače ponosimo se i hvali mo Bogu Velikomu, što mi Hervati s brat jom Serbljima sada jedan književni jezik imamo."

"Ali nisu Hrvati primili štokavštinu srpsku ni bez izvesnog otpora" -istice Jovan Dučić.

"Hrvati uvedoše i sami jezik štokavski, akoprem ih je to stalo i stoji neizmjerno truda jer i od svagdašnjeg domaćeg govora daleko im je dosti". (Vežić, Neven, 1855; Milosavljević, II, 28).

Miškatović piše Jagiću: "Oni se nadaju odoljeti ako pravopis i gramatiku budemo imali odijeljenu od srbske (Jagić, Spomeni mojega života, 62). Do ovog doba, kako kaže jedan pisac, jezična linija, a to znači hrvatski moralni kontinent, išao je kao granica štokavštine prema severozapadu, Kupom, i savijala na reku Čazmu ka Dravi! Još u "Danici" 1847, hrvatski pisac A. Tkalčević kaže da "pravi Hrvati preko Kupe stanuju". - I sam I. Kukuljević piše da "hrvaština stupiv preko Save, a poglavito preko Kupe počima..." (Arhiv, IX, 318; Đerić 158).

Naime, početci hrvatske pismenosti vezani su za čakavštinu -onaj hrvatski jezik na kome su napisani svi hrvatski srednjovekovni spisi, pocev od Bascanske ploce -prvog pisanog hrvatskog spomenika pa do jezika Gradiscanskih Hrvata od kojih su se prve veće skupine doselile tridesetih godina šesnaestoga stoljeća na području gospostije Novi Grad Güssing (Austrija).

Ni Srbi nisu baš olako propuštali ovo akaparisanje njihovog književnog jezika. Tako npr. u Slavoniji Luka Karagic izdaje 1. Jula 1736. god. Okruznicu na sve manastire i fratre njemu potcinjene, u kojoj u tacci 6, pod pretnjom stroge kazne zabranjuje i jednom franjevcu da narodnim jezikom pisana pisma latinskim slovima pise, nego

"iskljucivo samo cirilicom, jer je i pismo dar Bozji, narocito darovan narodima i jezicima a ne daje se mnogima."

dok Matija Antun Reljković, slavonski prosvjetitelj (1732.-1798.), u svom Satiru kaze:

"O Slavonče, ti se vrlo varaš,
kojigod mi tako odgovaraš:
vaši stari jesu knjigu znali,
srbski štili, a srbski pisali"

Učeni Natko Nodilo, redovni profesor opste povesti na Mudroslovnom fakultetu i rektor Sveuèilišta u Zagrebu, pisao je:

"U Dubrovniku, ako ne od početka a ono od pamtivjeka, govorilo se srpski, govorilo kako od pučana tako od vlastele; kako kod kuće tako u javnom životu. Jeste istina da su zapisnici raznih vijeća vodili latinski, a prilika je takođe da pod knezovima mletačkim, njih radi, na vijećima se ponešto raspravljalo i mletačkim i kojekakvim govorom. Nego u općini od mletaka oslobođenoj, srpski je raspravnijezik", (Rad, 65, 117).

 

Imenoslovi

Imenom nas krstjanin i veliki vojvoda i kasnije Herceg Hrvoje (titula popularizovana od strane Stjepana Vukčića Kosače -Hercega od Svetog Save, gospodara Humskog i Primorskog, Velikog Vojvode Kraljevstva Bosanskog) podsjeća na srpskog vlastelina Hrvoja, sina novobrdskog vojvode Aleksija iz doba Despotovine, inače porodice arbanaškog porekla:

"Span ili srpski Spanovići behu arbanačka porodica iz Drivosta. Još u XVI veku zvala su se brda više Drivosta „monti delli Spani" pored „monti delli Ducagini", južno od sjedinjenog Drima koji se, još i danas zovu Dukađin, po imenu ove stare arbanaske vlasteoske porodice.76 Peter Span Albanensis (koji se pominje od 1430—1456) bio je, 1441, u pratnji despota Đurđa u Dubrovniku, te je onde stavio u poklad svoje imanje.77 Njegov sin Aleksije (Lessa), filius Petri Span, bio je, 1454, despotov vojvoda u Novom Brdu. Posretstvom dubrovačkog vlastelina Simona Petrova Bunina, deponovao je u Dubrovniku Aleksije, 27 decembra iste godine, jedan deo svog novca u iznosu od 390 dukata. Tu je sumu Aleksa podigao tek 20 godina docnije (1474).78 Aleksijeva braća zvala su se Božidar (f pre 1474) i H r v o j e (Cheruoe). Između 1474 i 1477 pominju se još Božidareva udovica Gojsava s tri sina, najzad, 1478, Božidarev sin Hrvoje i Ljubisava, udovica njegova brata Petra."

Hrvoje je i prominentna ličnost srednjovekovne srpske monografije Zahumlje. I sad se u nekim krajevima nekadasnje Jugoslavije kaže za drevni sport hrvanje -najstarija borilačkoj vještini u kojoj su nadmetli i anticki Grci na svojim Olimpijadama.

U knjizi Jerke Pandžića, Hercegovačka imena i nazivlje, Zagreb 1999, na str. 76. čitamo:

«Ovdje bismo se mogli osvrnuti na jednu pojavu, čestu u srednjem vijeku, nedovoljno ispitanu. Naime, u Dubrovačkom arhivu nalaze se ova imena: Hrvatin iz Trebinja (1301.), Vukac i Hrvatin Pićević (1381.), braća Vojno i Hrvatin (1330.), Hrvatin Brajković iz Bišća (1380.), Hrvatin Tvrtković iz Plane (1395.), Obrad, sin Hrvatina Slavogostovića (1395.), Brajan sin Hrvatina Trkulića (1397.).»

Riječ je o stanovnicima srednje i istočne Hercegovine («Spisi dubrovačke kancelarije», izd. Čremošnik i Lučić, 1951.-1993.) i desetinama drugih srpskih vlastelina i vlastelinčića razasutih širom nedvosmisleno srpskog etničkog prostora od Like do Kosova. Vladimir Ćorović, Istorija srpskog naroda, Slovenska plemena i njihova kultura, ističe da je "Hrvatin i kod nas u Srednjem Veku često upotrebljavano kao lično ime.". Povelju Kralja Stefana Ostoje od Februara 5. 1399. ("Kralj Srbljem", "roditelji nasi gospoda srpska, raška i bosanska") potpisao je Hrъvatin dijakъ. Ne može se isključiti interbriding imenoslova ili migracije, u nekim slučajevima malo vjerovatne -te se kao konačni zaključak nameće da navedena imena u srednjem vijeku nemaju etničku konotaciju. U suprotnom bismo došli do besmislene tvrdnje o 'hrvatstvu' tako geografski udaljenih srpskih oblasti kao što su npr. Zahumlje i Kosovska oblast. Distancirajuci se od manipulacija koje su nastale s pojavom nacionalistickih društava krajem 19-tog i u 20-tom vijeku pod nazivima "Hrvoje", ovo je ime gotovo potpuno iščezlo u Srba -Zapadnih Srba posebno.

 

Vijesti savremenika o Boju na Kosovu

Uočivši jasno da od turaka preti velika opasnost, kralj Tvrtko I je poslao svoje najbolje odrede, pod vođstvom vojvode Vlatka Vukovića, u pomoć knezu Lazaru. Stoga je i pritisak u Dalmaciji opao. Bitka na Kosovu je završena strašnom pogibijom na obe strane, a u kreševu su stradala oba vladara: sultan Murat I i knez Lazar. "1389, 15. juna, na Vidovdan, u utorak, beše bitka između Srba i turskoga cara. Od Srba su bili: Lazar, srpski kralj, Vuk Branković i Vlatko Vuković, vojvoda. I bi velika pogibija i turska i srpska, i malo ih se vratilo natrag; car Murat ubijen bi, a i srpski kralj. Pobede nisu dobili ni Turci ni Srbi, jer je bila velika pogibija. Boj je bio na Kosovu polju", kaže jedan dubrovački letopis. Sam Tvrtko 1. jula 1389. g. piše Trogiranima o svojoj velikoj pobjedi nad Turcima. Tako Trogiru javlja da je on

"neprijatelja hrišćanskoga naroda i prave vere, nevernoga Murata, koji je već mnoge narode pokorio i koji je već počeo naše zemlje uznemiravati i mislio posle navaliti na vaše, pošto je došao sa svoja dva sina i sa svojim sledbenicima Turcima, započeo s njima bitku 15. prošloga meseca juna i, uz pomoć božje ruke, održao megdan sa pobedom, savladao i na zemlju oborio zarobljene tako, da je malo ko od njih izneo živu glavu, naravno, uz neki gubitak mojih, ali ne mnogih".

Piše i Firentincima, a oni mu odgovaraju da su za pobjedu već saznali. U tom pismu, to je verovatno i najinteresantnije, opisuje se kako je nekih dvanaest srpskih velikaša prodrlo sve do šatora sultana Murata I i tamo ga ubilo. To govori da je u svom pismu Tvrtko ne samo pisao o svojoj pobedi, već je dosta detaljno opisao i to kako je sultan Murat I poginuo. "Sretne i presretne ruke onih dvanaest velikaša koji, probivši neprijateljske čopore i deve u krug svezane, mačem probiše put i probiše se do Muratovog šatora. Sretan nad ostalim i onaj koji je tako silnog vladara, zabivši mu mač i u grlo i trbuh, junački umorio; ..". Glas o tome stiže u Pariz, gdje su zvona Notre Dame zvonila u slavu srpske (hrišćanske) pobede nad Agarjanima.
 

 

Porijeklo imena Fruska Gora

Kada je kao mladi, ambiciozni i ratoborni vladar Fridrik Barbarossa stupio na presto Svetog rimskog carstva [u stvari franacko-njemackog], odlucio je da stavi pod svoju vlast bogate gradove sjeverno-zapadne Italije, odnosno Lombardije,koji su još u vrijeme osvajanja Karla velikog usli u sastav tog carstva. Međutim, ti gradovi, tada najbogatiji u Evropi, caru nisu placali porez već vise od jednog vijeka. Prakticno, bili su to samostalni gradovi-državice. Car je, pozivajuci se na rimsko pravo, smatrao da je njegova vlast nad Lombardijom, kao i porez koji je tražio,njegovo neotudjivo pravo. Iako je dobio podrsku rimokatolickog pape Fridrik Barbarossa naisao je na zilave protivnike. Napredni,bogati trgovacki gradovi tog dijela Italije, u kojima su vlast drzali gradjani, naravno, bogati - bili su okupljeni u savez lombardijskih gradova na cijem je celu bio Milano. Pod svoju zastavu Barbarossa [Crvenobradi]je okupio preostalo, razvlasceno plemstvo. Malim gradovima predstavljao se kao njihov zastitnik protiv Milana, da bi i na taj način oslabio savez. Nakon duge opsade Milano se predao ll62,godine. Da jednom zauvijek svrsi s njim, Barbarossa je naredio da ga potpuno sruse, ovlastivsi stanovnikje Lodija i drugih manjih gradova da sudjeluju u rusenju njegovih zidina. Pošto je Milano, 1162, bio razoren, sklonise se bjegunci iz Milana u Srem [tada u kalockoj nadbiskupiji], te osnovase varosi Francavilla [madjarski Nagy-Olasz], sada selo Mandjelos kod Sremske Mitrovice i Cadabul. Oba naselja imala su crkvu sv.Ambrozija. Od tih italijanskih „Franaka” [ Franak - starosrpski Frug, mnozina Fruzi] potice ime Fruska gora, a ne od onih Franaka Karla Velikog. U starim hronikama [Chronicon Tolosani] Fruska Gora se spominje pod imenom - Frankochorion.
Ovo objašnjenje o imenu Fruske Gore dao je Julius Jung - Mitteilungen des Österreichischen Instituts für Geschichtsforschung 19 [l898.] 388. - na osnovu Chronicon Tolosani,ali i onoga sto je zapisao Nikita Akominata, koji spomenje ime Frankochorion („Φραγγοχώριον”). Isto i Konstantin Jirecek u svojoj „Istoriji Srba” [prva knjiga].Tomislav

Rad Snježane Koren sa Filozofskog Fakulteta u Zagrebu, u "Teaching Practice: History" (South-East Europe Textbook Network) ilustruje do kakve konfuzije dolazi kada se djeca, navikuta na pseudo-istorijske mitove, sretnu sa stvarnim izvorima. Pitajuci učenike šta mogu zaključiti na temelju izvora o Tomislavu
i navodnom osvajanju teritorija koje se prvi put u istoriji pominju nakon njegove smrti (tako se npr. Bosna prvi put u istoriji pominje 25 godina nakon pretpostavljene smrti Tomislava kao dio krstene Srbije  -u delu vizantijskog cara Konstantina), Snježana Koren istice:

• Zaključili su da se Tomislav sukobljavao s Mađarima i Bugarima. Zatim smo razgovarali o mogućim teritorijalnim promjenama u to doba. Učenici su izrazili mišljenje da je pritom moglo doći do širenja Tomislavove vlasti prema sjeveru ali i zaključili da se to u ovim izvorima ne spominje. Prisjetili smo se i bizantsko-bugarskih sukoba u 10. st. Postavila sam im pitanje čiji je Tomislav tada mogao biti saveznik (bizantski) te napomenula da neki povjesničari smatraju da je zauzvrat Tomislav od Bizanta mogao dobiti upravu u Dalmaciji.

• Učenici su zaključili da gotovo svi izvori koji govore o Tomislavu potječu iz kasnijih razdoblja. Porazgovarali smo o nedostacima takvih izvora. Zatražila sam da pokušaju poredati izvore tako da na prvo mjesto stave one koji im se čine najvažnijima do onih koji im se čine najmanje vjerodostojnima. Kao najvredniji izvor proglasili su podatke iz 10. st., ali ih je pritom zanimalo zašto car Konstantin Porfirogenet ne spominje Tomislava. Na drugo mjesto stavili su kronika iz 12. st., navodeći kao razlog što se u kronici točno navode datumi i imena. Na treće su mjesto stavili pismo pape Ivana X. Ljetopis popa Dukljanina učenici su stavili su na posljednje mjesto, komentirajući da način na koji je tekst pisan podsjeća na priču te da je nedovoljno precizan (jer ugarskog kralja zove Atila).

• Zaključili su da u izvorima nema podataka o Tomislavovoj krunidbi na Duvanjskom polju.

• Pogledali smo neke popularne prikaze tih događaja: sliku Otona Ivekovića Krunidba kralja Tomislava te fotografiju koja prikazuje kip Tomislava, djelo kipara Roberta Frangeša-Mihanovića. Pitala sam ih mogu li nam ta umjetnička djela poslužiti kao povijesni izvori. Učenike je zanimalo kada su nastala ta umjetnička djela, tj. postoji li sačuvana neka slika ili kip iz Tomislavova doba na kojima su se mogla temeljiti. Konačni je zaključak bio da zapravo ne znamo kako je Tomislav izgledao.

• Učenike je naravno posebno zaintrigirao podatak u kojem Toma Arhiđakon navodi Tomislava kao kneza a Stjepana Držislava kao prvog hrvatskog kralja. Željeli su znati što je točno. Predočila sam im mišljenja povjesničara koja su učenici čitali i komentirali. Pritom su trebali uočiti da ni među povjesničarima ne postoji jedinstveni odgovor na to pitanje."

Govoreći o sukobu s Bugarima, I. Goldstein, Hrvatski rani srednji vijek, 286-291,
zaključuje da se "Hrvatska u vrijeme Tomislava nije značajnije proširila: Tomislav nije pripojio "Panonsku" Hrvatsku, nije stekao ni gradove bizantske Dalmacije i nije napravio nikakav presudan prodor dublje u unutrašnjost, u Bosnu." ističući da je "u LJPD zabilježen i put kojim se osamdesetak godina kasnije kretao car Samuilo u pohodu na Hrvatsku: kada nije uspio osvojiti Ulcinj, 'prešao je primorskim i planinskim krajevima sve do Zadra'. Nakon toga se vratio kući preko Bosne i Raške. Sličnim se putovima morala kretati i Alogoboturova vojska - može se pretpostaviti kroz Rašku ili možda još južnije, Zetom. Potom je trebala proći nekom od dužobalnih cesta koja se očuvala još iz kasne antike ili su jednostavno putovali krškim poljima koja se nadovezuju jedno na drugo u pravcu sjeverozapada. Prošavši tako istočnu i zapadnu Hercegovinu, Bugari su se sukobili s Hrvatima.". Ni podatak, nastavlja Goldstein, "da su Mađari došli do Splita i pljačkali u njegovoj blizini nije moguće baš posve odbaciti, iako ga sigurno nisu osvojili. Dakle, Tomislavove su se čete vjerojatno od vremena od vremena sukobljavale s mađarskim pljačkašima -neki bi ih put uspjeli poraziti ili potjerati, drugi put ne bi."

Gotovo svi izvori o Tomislavu potiču iz kasnijih vremena. I isključivo su pisani. Name arheološke ostavštine tako karakteristične za njemu prethodni period, a izvori ga prvi put pominju 914. Zapravo on u Hrvatskoj nije ostavio nikakav trag. Konstantin ga propušta pomenuti, ali ga pominje Barski Rodoslov u glavi dvanaestoj u nizu srpskih vladara Hranimira, Radoslava i Časlava. Dukljanin pominje i Krešimira, ali kao sina Tišemira i kćeri bana Cidomira iz Bele Hrvatske. Pisac, zapravo, i kaže da je Tišemir poslao sina tastu koji je vladao Hrvatskom. Za jedan drugi izvor i Tomislav bi bio nekakav namesnik u zemlji Hrvata. Prema njemu je kralj Tomislav naprosto vršio vlast u provinciji Hrvata i u granicama Dalmacije. Bio je jednostavno consulatu peragente protokola zapisnika spljetskog sabora 925. Dakle, po Pejačiću je Tomislav bio najpre vladar Zagorske Srbije, a zatim Srbije u Celini, pa i Hrvatske. To isto autor kaže i za Vladimira. Po ovom shvatanju, glava 31. Spisa o narodima ga ne spominje jer ga nije doživela. Ona bi se završavala sa Miroslavom i građanskim ratom u Hrvatskoj 912-913. Situaciju je vešto iskoristio knjaz Tomislav uspostavivši svoju diktaturu nad provincijom.

O radu Nada Klaic koja nije nasla ni jedan trag spominjanja kralja Tomislava ni u franackim arhivama, ni u vizantijskim, madjarskim, a ni u vjerodostojnim vatikanskim dokumentima, raspravljano je samo u uzim, strucnim krugovima. S druge strane, u Istoriji Dalmacije, koja je dobila zapazeni publicitet, i ciji je autor profesor istorije na Zagrebackom univerzitetu - Ivo Goldstajn, pokazano je da je legendarni Tomislav fiktivna licnost.

Pacta conventa

Koloman je porazio hrvatsku vojsku l097. godine u Modruškim planinama, odnosno Gvozdu, današnjoj Kapeli. Kasniji nepoznati ljetopisac je zapisao kako su Madjari tobože sa Hrvatima, poraženim i okupiranim, pet godina kasnije potpisuju uniju -personalnu uniju ('Pacta conventa') o dvojnoj monarhiji. Tako je stvorena legenda o hrvatskom istorijskom pravu, a o kome u mađarskim izvorima nema ni pomena: Madjari sa Pacta Conventu nisu nikada culi. Naime, to "državno pravo" počivalo je na pravnoj fikciji -falsifikatu iz četrnaestog stoljeća.

"Pacta conventa ili tobožnji ugovor između plemića dvanaestero plemena i kralja Kolomana 1102. g." -naslov je istorijskog djela stampanog 1960. u Zagrebu. Termin 'tobožnji ugovor' u naslovu djela se odnosi na cinjenicu da je Pacta conventa, znameniti akt iz 1102., falsifikat iz četrnaestog stoljeća "pronadjen" u Zagrebackom Kaptolu [biskupiji]. Ekspertiza je pokazala da je napisana rijecnikom i na papiru nekih tri stotine i više godina poslije njenog "potpisivanja". To je objavila Nada Klaic, ali se to znalo samo u strucnim krugovima. I nije se imalo šta osporavati. Na kraju je Nadi Klaic uskracena titula akademika.

Antun Dabinovic u "Hrvatska drzavna i pravna povijest" istice:

"Dok su naime po Tomi Madzari osvojili Hrvatsku, sklopljen je, po nepoznatom piscu trogirske apendikule, formalni ugovor izmedju Hrvata i Madzarskog kralja Kolomana, i taj je drzavnopravni ugovor doveo do zajednice izmedju Hrvatske i Madzarske.

Kad pogledamo sadrzaj trogirske apendikule, budi se u nama odmah sumnja u njezinu vjerodostojnost. Pisac apendikule je naime u uvodu bez sumnje imao pred ocima Tominu salonitansku povijest i po njoj sastavio pocetak svoga zapisa.

Pisac apendikule tvrdi dakle, da je Koloman Ladislavov sin, dok je bio samo Ladislavov sinovac. Taj uvod apendikule bio je uzrokom, da su Madzari vrlo energicno poricali njegovu vjerodostojnost."

Kasnija praksa hrvatske istoriografije da upotrebljava pojam "ugarsko-hrvatski kralj" ili čak (!) "hrvatsko-ugarski kralj" ne opravdava nijedan istorijski izvor i znak je megalomanije lisene osjecaja za realnost i odgovornost prema djeci okruzenoj pseudo-istorijskim mitovima. Praksa je pokazala da Hrvatima nije ostavljena nikakva samouprava. Madjari postavljaju, kao upravljace, banove, svoje cinovnike, najcesce strance u stilu klasicne okupacije.

 

Kritička historiografija

Relja Novaković, "Rani Srbi u Šišićevoj Povijesti Hrvata": Citirajući Šišića koji je rekao da: "Car Konstantin crpući znanje svoje o doseljenju Hrvata i Srba ,po naređenju' cara Heraklija iz hrvatske i srpske tradicije, pribraja slovenska plemena na jugu ušća Cetine Srbima prosto zato, jer ne zna kuda bi s njima." Čitajući ovo ne možemo da shvatimo da je naučnik Šišićevog ranga uopšte mogao ovako nešto reći. Za Šišića I.G. ističe da je "nedvojbeno vrhunac genetičkog pravca u hrvatskoj istoriografiji".

Da Vego (-Marko Vego; prim. prev.) ne veruje u Porfirogenitove podatke o poreklu slovenskih stanovnika Zahumlja čini se da je jasno veđ iz dosadašnjeg njegovog tuma-čenja, ali će Vego u daljem izlaganju još više nastojati da uveri čitaoce da je Porfirogenit pogrešio što je za slovenske stanovnike Zahumlja rekao da su poreklom Srbi. Postavljajući bez prethodne provere.tezu da je Humska zemlja od prvog svog početka pripadala „Hrvatskoj narodnoj, a mo-žda i državnoj cjelini", Vego je, da bi to dokazao, bio primoran da pravi kombinacije koje su, doduše, originalne, ali neprihvatljive. On počinje sa takvim kombinacijama već od događaja koji se odnose na Petra Gojni-kovnća i Mihaila Viševića. Ubeđen da Petar Gojniković, kao srpski knez, nije vladao ni Zahumljem ni Neretljanskom oblašću, Vego se našao u situaciji da objasni kako se ipak desilo da se Petar Gojniković sreo sa dračkim strategom 'Ravduhom baš v Neretljanskoj krajini kad su i ona i Zahumlje u to vreme bili, po njemu, van Srbije i srpske države, a pošto nije mogao da zapostavi Porfirogenitov podatak da je Petar Goj-niković, po njegovoj proceni, 917. godine zauzeo Neretljaneku pokrajinu, Vego se pita „... kuda je uopće mogao proći raški knez kad ima u rukama Neretljansku krajinu:", jep je smatrao da je srpski knez, koga on svakako pogrešno naziva raškim knezom, samo privremeno mogao držati ovu pri-morsku zemlju. Tražeći odgovor na postavljeno pitanje, Vego zaključuje da „ne preostaje drugo nego da pođe sjevernim dijelom Humske zemlje, šta-rom rimskom čestom, koja je vodila dolinom rijeke Neretve: Borke—Ko-njic—Orlice—Han. Tu je baš iza Drine i bila raška granica, gde je Goražda i još ovamo bldže, pak je prirodno, da će prodrijeti ondje, gdje graniče, i gdje je najslabije zaštićen dio, a to je sjeverni dio današnje Hercegovine." Ovim je Vego, valjda i ne osećajući koliko se zapliće i koliko odstupa od tvrdnje u DAI da je granica između Srbije i Hrvatske na Cetini i Livnu, i nehotice potisnuo Srbiju čak na gornju Drinu, pogrešio je identifikujući sa Raškom, pa je tako Raškoj i suviše proširio gra-vice prema zapadu.

U Povijesti Hrvata, nesumnjivo na najeaeremeniji način abraćenoj, N. Klaić se tu i tamo dotiče i pitanja Srba. Naravno, za najveći deo ovog osvrta na problem srpoke etničke grupacije i njene teritorije u zapad-nom delu nekadašnje rimeke Dalmacije N. Klaić se, sasvim razumljivo, poziva na Porfirogenita, ali tumačenje, u nekim slučajevima znatio odu-dara od mišljenja koje je uobičajeno i u našoj i u stranoj literaturi. Već kad je bilo govora o Neretljakima N. Klaić smatra „da u vrieme naise-ljavanja nisu pripadali ni hrvatskoj ni srpskoj jezgri." Doduše, H. Klaić zna da Porfirogenit za Neretljane kaže da su ggripadali Srbima, ali dodaje da „on to čini zato što sliku političkih prilika svoga razdoblja pre-noai u VII stoljeće." Malo dalje N. Klaić ponovo ispoljava nevericu u Parfirogenitovo znanje čim kaže da je on „izvodio porijeklo Neret-ljana od nekrštenih Srba jer se našao u nedoiumioi kad je trebalo da pri-kaže sebd nepoanatu njdhovu prošlost." Iz ovog proizlazi da nam je nepoznato kojeg su porekla bili Neretljani i ko je u toj oblasti živeo od VII do X veka, a ako se kaže da Porfirogenit, govoređi o srpskom poreklu Neretljana, prenoan sliku svoga vremena, onda to može da zna-či da su u X veku u Neretljanskoj oblasti ipak bili Srbi. No, ovakvo tumačenje dosta komplikuje stvar, jer se mora odmah postaviti pitanje gde su bili Srbi od VII do X veka i na koji način su uspeli da svoje ime nametnu slovenskim stanovnicima Neretljanoke oblasti? To pitanje postaje još složeiije ako prihvatimo ocenu da „Nema raztoga pretpo-staviti — kao što se ponekad čini pogrešno u hdstoriografiji — da je neret-ljanska kneževina u to vrijeme [IX i X vek] pripojena bilo kojoj susjed-noj kneževini." Ako bi ovako bilo morali bismo se sšet pitati kako je moguće da je pripadnost Neretljana Srbima politički prilika Porfirogenitovog vremena.
 

 

Baza Falsifikata

S. Atnoljak istice da "Šarolikost i raznolikost zadarskih povelja 10. i 11. st. dala su obilje gradje našim starijim i sadašnjim naučnim radnicima da im većina ili zaniječu autentičnost, ili da ih proglase sumnjivima." Navodeci kao primjere "4 listine, i to one od 918 (?), 19. XII.986 (?), 15. VII. 999. i 1. IX. 1044" on se osvrce na strucna misljenja F. Račkog, G. Praga i N. Klaić -"kojoj su gotovo sve povelje iz doba narodnih vladara falsifikat, pa naravno i ove četiri".

Primjera radi, i "kapitalni" dokument "kontinuiteta" hrvatske drzavnosti -
Pacta conventa, nevjest je, ordinirani - falsifikat. Falsifikovanje raznih povelja, hronika, darovnica [u cilju sticanja benificija i imanja] - bila je masovna pojava, ne samo na katolickom prostoru bivse Jugoslavije. Nas narod kaže: riba od glave smrdi. Njihov najveci, kapitalni falsifikat je Milanski edikt cara Konstantina, na osnovu cega pape tvrde da imaju ne samo crkvenu nego i svjetovnu vlast. Zato se postovani publikum ne treba cuditi tim nizim sluzebenicima i varalicama iz dalamatinskih gradova ili Zagreba.

S.A.: "Ona je u svome zaključku potvrdila Pragine sumnje u njihovu autentičnost i ustvrdila da su to kasnije tvorevine, nastale ili točnije sastavljene na osnovu samostanskih anala, zatim popisa nekih priora (prije svega Madijevaca) i zadarskih biskupa. Za nju je u ovom času važno tek konstatirati da su podaci o zadarskim tribunima i konzulima uneseni u te krivotvorine zbog istoga razloga zbog kojega su one od samostanskih bilježaka pretvorene u diplome i notarske isprave. U tome joj je o njima naročito upala u oči formula actum, gdje se navode konzuli. Naime, ona po tekstu smatra da sastavljač isprave zamišlja consules kao lica koja su vladala u to vrijeme itd. (N. Klaić, »Tribuni i consules zadarskih isprava X i XI stoljeća«, Zbornik radova Vizantološkog instituta, XI, 90, 77, 78, bilj. 40.) Na ovim svojim tvrdnjama ostala je N. Klaić i 1971. kada je skupila »i dokaze paleografske prirode«, te došla »zajedno s Pragom do zaključka da sve do druge polovice XII, st. medu zadarskim ispravama nema paleografskih ni diplomatičkih originala«, te » nastavljajući na Pragine rezultate« pokušala je »utvrditi vrijednost i vrijeme približno onih isprava« iz fonda samostana sv. Krševana, »u kojima se spominju tribuni i consules«. I njen konačan zaključak bio je isti: »poznate zadarske »oporuke« (priora Andrije, Agape i Dauzete) i druge isprave koje su datirane X. i XI. st. nisu mogle nastati prije druge polovice XII st.« (N. Klaić, Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku, Zagreb 1971, 5, 6)."

"Da su ove povelje falsificirane, kako je to ustvrdila N. Klaić", nastavlja S. Antoljak, "nedavno se je složio u dva navrata i L. Margetić (o. c., Zbornik... XVI, 28,35);"

 

"Nadoknada"

Pripis kartularu samostana sv. Petra u Selu (u poljičkom primorju, pokraj Splita) koji govori o nekadašnjem »običaju u kraljevstvu Hrvata« očito je splitskoga porijekla. Naime, nepoznati sastavljač te bilješke tvrdi da je nekad bilo u Hrvatskoj sedam banova koji su birali kralja kad je jedan umro bez muškog nasljednika. To su: hrvatski, slavonski, požeški, podravski, albanski i srijemski ban. A između šest plemena Hrvata (sex generibus Croatorum) birali su članovi dvanaest plemena banove u Hrvatskoj. Preostalih šest plemena biralo je župane u hrvatskim županijama. Najvažniji su Kačići, Kukari, Snačići, Čudomirići, Mogorovići i Šubići jer njima pripada banstvo i oni bacaju između sebe kocku kome će pripasti banska čast. U nastavku teksta pripisa — koji je dosta oštećen — nabrajaju se hrvatski banovi de genere Croatorum od kralja Svetopelega do Zvonimira. Podatak o posljednjem banu u vrijeme Zvonimira (tempore Suenimiri fuit Petrus Sna . . . banus) dao je povoda nekim historičarima da postave hipotezu o Zvonimirovu banu Petru Snačiću koji se tobože poslije Zvonimirove smrti popeo na kraljevsko prijestolje.

Budući da je cjelokupna historiografija koju je zanimao ovaj izvor sve do danas pretpostavljala da su plemići dvanaestero plemena zaista postojali početkom XII st., tj. u vrijeme nastanka tobožnjih PC, to se na različite načine mučila da uskladi podatke u tekstu splitskoga anonima. Zapis je datiran od XII do XV st. jer je nedostajala čvrsta polazna tačka za njegovo datiranje. Jedino je institucija sedmorice njemačkih izbornih knezova bila neko poznato historijsko uporište, ali se na osnovi nje zapis mogao datirati tek XIII st. Najnovije mišljenje D. Švoba prema kojem je »splitska crkva ne samo upisala sastavak o starohrvatskim banovima ... nego ga i sastavila i to zato, da bi pred napuljskim dvorom dala bosanskim željama podlogu u historijskom pravu« — nije prihvatljivo. Švob nije uočio da je osnovni smisao i ove legende stvarno isticanje tobožnje uloge plemstva dvanaestero plemena u Hrvatskoj i prije 1102. godine. Jer članovi su toga plemstva davali ne samo banove nego i župane. Štoviše, sastavljač se teksta pripisa služi, kako je to već konstatirao Švob, tekstom PC jer istim redoslijedom nabraja prvih šest plemena između kojih se biraju banovi. Prema tome, anonimov pripis kartularu samostana sv. Petra u Selu samo je još jedan prilog koji je trebalo da pokaže tobože slavnu prošlost nižega plemstva u Hrvatskoj, tj. članova dvanaestero plemena. Ali, ako smo u PC ipak pronašli historijsku jezgru, u ovom je sastavku nema. Splitski se anonim toliko osmjelio da je članovima dvanaestero plemena pripisivao izvanrednu političku ulogu u Hrvatskoj od Svetopelega do Zvonimira. Stoga i ovaj izvor odražava na svoj način težak položaj nižega plemstva u Hrvatskoj sredinom XIV st. Ono je vidjelo glavne političke časti u rukama velikaša, kraljevih pouzdanika, pa je bar u priči o pravu banstva nastojalo nadoknaditi ono što mu je stvarni politički život uskratio. Zato o nekoj historijskoj jezgri u toj priči ne može biti govora. -Nada Klaić, Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku, Zagreb 1971. godine, str. 33-34

 

Krešimir, sin Tišemira

O Krešimiru se ne zna preterano mnogo. Ne zna se kada je počeo da vrši vlast. Ne zna se ni kada je tačno prestao da vrši vlast, jedino se zna da je to bilo oko 970. godine. Prema Barskom Rodoslovu, Krešimir je sin travunjskog vladara Tišemira kome su doveli za ženu kćer bana Čudomira iz Hrvatske. Kada je dečak porastao postao je oslonac travunjskog vladara u Bosni (Surbiji). Međutim, nakon smrti bana Čudomira, Krešimir je iskoristio priliku i zavladao Hrvatskom.


Korigovanje latinskog teksta

Lujo Margetic: "Najstarije je prvorazredno vrelo koje spominje ime hrvatskog naroda u današnjoj Hrvatskoj Branimirov natpis u kojem se on naziva dux Cruatorum. Toj vijesti može se s velikim stupnjem vjerojatnosti pribrojiti i isprava o tzv. Trpimirovoj darovnici, koja je nažalost sacuvana samo u ne osobito pouzdanom prijepisu iz 1568. godine. U njoj stoji: Trpimir dux Chroatorum. Možemo dodati još i ispravu Muncimira, takoder sacuvanu u prijepisu iz 1568, gdje se on naziva dux Croatorum.

Nijedno drugo prvorazredno vrelo 7, 8, i prve polovice 9. stoljeca ne spominje Hrvate. Tako je primjerice još pocetkom 9. stoljeca Borna za franacka vrela dux Guduscanorum, a Ljudevit (Liudewit) dux Pannoniae inferioris. Za papu je Zdeslav (Sedesclauus) comes Sclauorum, a Domagoj dux Sclavorum."

Oslonimo se na osvrt prof. Relje Novakovića o ovom dragocjenom istorijskom svjedočanstvu: "u opisu dogadaja pred sam pocetak Ljudevitog ustanka, Ajnhard navodi kako su 818. godine stigli u Heristal, gde je tada boravio franacki car Ludvik, poslanici u Heristalu medu kojima se spominje i Borna... On spominje izaslanike Abordita, Guduskana, Timocana i Ljudevita, kao staresinu Donje Laponije."

Ajnhard navodi da je Ljudevit, u jednom trenutku, pobegao Srbima i oteo deo njihovih teritorija u Dalmaciji (tad se Dalmacijom smatrala teritorija od jadranske obale do reke Save). Receni Borna, od 818. do 821, napreduje od "vojvode Guduskana", preko "vojvode Dalmacije", do "kneza Dalmacije i Liburnije".

Mnogo odredenije zakljucke o Borni iznosi Svetislav M. Prvanovic

"Najstariju vest o Borni, nalazimo kod Ajnharda, najcuvenijeg letopisca na franackom dvoru. Beleћeci kako su dva slovenska poslanstva, godine 818, stupila pred cara zaleci se na Bugare, on iznosi u nastavku da su to bili "poslanici Branicevaca i Borne, kneza Guduљcana i Timocana, koji su nedavno iz zajednice s Bugarima otpali i u naљe krajeve preљli". Prvanovic nastavlja:

"Ovaj Ajnhardov podatak, u obliku kako je citiran, potpuno je jasan. Jedno poslanstvo je doљlo u ime Branicevaca, a drugo u ime Borne - zajednickog kneza Guduљcana i Timocana, koji su nedavno (i jedni i drugi), zbog sukoba s Bugarima, preљli u krajeve pod franackom vlaљcu..."

Borna je bio podanik Franackog Carstva, tu nema spora, ali ovo carstvo nije imalo nikakve posede (ni vazalne) na balkanskoj obali Jadranskog mora, jer je po Ahenskom miru (812) granica interesnih sfera izmedu Franackog Carstva i Istocnog Rimskog Carstva (Vizantije) povucena linijom: od Istre, preko vrhova Velebita, pored Srba, Livna, Imotskog do Peljeљca.

"Posto je Racki ustanovio, kao neosporno, iz kasnijih zapisa o Guduљcanima, onih posle 818. godine, da su to bili u stvari Gacani, malo pleme u Gackoj, severno od Like, koje odatle s Timocanima, zbog geografske udaljenosti, nije moglo imati ni blizeg dodira, ni zajednickog kneza, Racki je korigovao latinski tekst i promenio mu smisao, stavljajuci zapetu iza reci Guduscani. On je Bornu i Guduscane odvojio ne samo od Timocana, kao njihovih suseda, nego i od daljeg latinskog konteksta, koji je, time, kao misaona celina, potpuno iskidan. Tako je ispalo da su pred cara stupila ne dva, nego tri poslanstva: prvo - poslanici Abodrita, takozvanih Bodricana ili Branicevaca, nastanjenih istocno od uљca Velike Morave; drugo - poslanici Borne, kneza Guduљcana, Gacana i trece - poslanici Timocana, koji su se (jedini, dakle) sklonili ispred Bugara i preљli u franacke krajeve".

Svetislav Prvanovic se poziva na Pavla Safarika i Vladimira Karica iz 19. stoleca, koji Guduscani nalaze oko Timoka i Dunava (rimska Gudusca -Kucevo).

L.M.: "Pokušajmo uciniti još jedan korak dalje. Upada u oci da izmedu Mislava i Trpimira, dakle u cetvrtom desetijecu 9. stoljeca postoji ocita i dokaziva veza o kojoj nas izvještava vec i Trpimirova darovnica. Isto to vrijedi i za odnos Borne i Vladislava u trecem desetijecu 9. stoljeca. Naprotiv, izvori ne govore ni o kakvoj vezi izmedu Vladislava i Mislava. Svakako ne može biti slucaj da upravo u vrijeme koje pada izmedu te dvije dinastije možemo utvrditi dva vrlo važna dogadaja. Jedan od njih je prodor Bugara uzvodno duž Drave. Vrela javljaju da su Bugari nametnuli tamošnjim Slavenima svoje vladare i expulsis eorum ducibus super eos rectores constituerunt. I doista od toga vremena nestaju dokazi o bilo kakvoj stvarnoj franackoj vlasti nad tim podrucjima. Druga okolnost je vrlo koristan i nimalo dvojben podatak što ga donosi Konstantin Porfirogenet, naime da su dalmatinski gradovi »osobito u vrijeme vladanja cara Mihajla II.«, tj. do 829, bili potpuno samostalni. Rijec »osobito« hoce ocito reci da je u vrijeme vladavine cara Mihajla II. ugled Bizanta u Dalmaciji pao na najniže grane i da se, dakle, položaj Bizanta pod carevima Teofilom i Mihajlom III. ponovno za Bizant poboljšao — ali, dakako, to Konstantin nije htio priznati. Tako su dakle oko 829. stvari stajale u Dalmaciji vrlo loše i za Franke i za Bizant. Upravo u to vrijeme dolazi do uspona nove dinastije s Mislavom i Trpimirom i ujedno — po prvi puta - pojavljuje se ime Hrvat na razmjerno pouzdan nacin."

Jedno je sigurno. Kako nijedno prvorazredno franacko ih* bizantsko (ili bilo koje drugo) vrelo ne spominje Hrvate do 9. stoljeca, iskljuceno je da bi Hrvati došli na molbu, poziv ili nalog bilo Franaka bilo Bizanta. Pojavu Hrvata u današnjoj Hrvatskoj treba dakle objasniti iskljucivo u sklopu odnosa unutar avarsko-slavenske države. Ako uopce hocemo pridati bilo kakvu vjerojatnost ili uvjerljivost vijestima cara Konstantina, za tzv. dolazak Hrvata dolazi po našem mišljenju u obzir samo kraj 8. stoljeca. Ali, cak i sama hrvatska narodna predaja ogranicava hrvatsko ime samo na jednu od pet glavnih i dvije pomocne cete. I ta okolnost dovodi nas do zakljucka da je do stvaranja hrvatske države došlo tek mnogo kasnije — u vrijeme Mislava i Trpimira. Tada su, cini se, povoljne okolnosti omogucile da nastane država s hrvatskim imenom, koje je temelj bio hrvatski narod.

Svakako, težište starije vlasti pod Bornom nalazilo se negdje u Lici i njezinoj okolini, na što upucuje Bornin naslov dux Guduscanorum, spomen Liburnije u njegovu naslovu Dalmatiae et Liburniae, kao i njegovi »pretorijanci« Guduscani. Naprotiv, nova hrvatska država imala je svoje središte medu rijekama Zrmanjom i Cetinom... Podrucje južno od Zrmanje zvalo se još mnogo kasnije »Hrvati«."