Повеља бана Нинослава Дубровчанима из 1240. године
Povelja bana Ninoslava Dubrovcanina iz 1240. godine