Make your own free website on Tripod.com
Повеља краља Стефана Остоје Дубровчанима из 1399. године
Povelja kralja Stefana Ostoje Dubrovcanina iz 1399. godine