Повеља краља Стефана Твртка Дубровчанима из 1367. године
Povelja kralja Stefana Tvrtka Dubrovcanima iz 1367. godine