Потпис краља Стефана Твртка
Potpis kralja Stefana Tvrtka