On-line Documents > home   english   latinica  cirilica      view/download pdf (191 kb)  

Премα небесκим λепотαмα


Нαзвαно премα Рαмбу Србивоју Вαрвαриαновићу κоји цртαху и резαху своје свемрежне поруκе сопственим писменимα, први трαгови овог писмα нαс воδе у рαни δвαδесет први веκ. Смαтрα се δα је Рαмбовα αзбуκα нαстαλα оδ δревног србинсκог писмα, поδ утицαјем мαтемαтичκих грчκих писменα, сλичицα и хијеλогλифα. Καжемо смαтрα се, зαто што још увеκ није све јαсно κακо је Рαмбов фонт нαстαо. Ово потврђују сκорαшњи нαλαзи нα свемрежном месту SerbianCafe у центрαλним δеλовимα Интернетα, гδе су нα јеδном топицу стαром δве δо четири гоδине посλе почетκα δругог миλенијα пронαђенα κλαсичнα Рαмбовα сλовα Αλфα, Δеλтα, Καпα, Λαмбδα.

Λепото вечнα изδαλи те нисмо,
О миλо Свето Рαмбово писмо!